Péče o díla

Hlavním cílem nadace je pečovat o sbírku Mucha Trust a přispět tak k jejímu zachování. Vedle toho také díla sbírky zpřístupňujeme veřejnosti a představujeme zatím neznámá díla na výstavách, v publikacích a na webu nadace. O díla dlouhodobě aktivně pečujeme a systematicky je konzervujeme a restaurujeme, aby vyhovovala muzejním standardům a mohla být bezpečně vystavena.

V roce 2019 se nadaci dostalo nesmírné pocty, když získala na podporu svého konzervačního programu významný finanční dar z charitativní aukce zorganizované magazínem Forbes Česko. Jsme velice vděční jak zástupcům magazínu Forbes, tak sklárnám Moser, kteří úspěšnému dražiteli umožnili vytvořit si zcela unikátní zážitek tvorby vlastní skleněné vázy ve firmě Moser.

Od založení nadace v roce 1992 již bylo zrestaurováno a konzervováno více než 800 děl.