Mucha Trust

Mucha Trust založila Geraldine Muchová ve stejné době jako nadaci a zároveň na Mucha Trust převedla vlastnictví umělecké pozůstalosti Alfonse Muchy.

Mucha Trust je pověřeným vlastníkem rodinné sbírky děl Alfonse Muchy, všech uměleckých děl i starožitného majetku a veškerého duševního majetku, který se sbírky týká.

Cílem fondu je vybudovat adekvátní finanční zázemí schopné generovat příjem, který bude, jak doufáme, představovat dostatečné finanční prostředky k zajištění dlouhodobého fungování a životaschopnosti nadace.

Mucha Trust se také snaží získávat další umělecká díla Alfonse Muchy, aby sbírku rozšiřoval.