Výzkumné projekty

V rámci lepšího pochopení Alfonse Muchy a jeho díla spolupracujeme v Nadaci Mucha s předními odborníky a muzei a zkoumáme kontext, ve kterém pracoval, a to od jeho rané tvorby na moravském venkově po poslední dny v nacisty okupovaném Československu.

S nadšením také mapujeme Muchův vliv na umělce rozličných disciplín v minulosti i současnosti a snažíme se mu porozumět.

Pro více informací o našem výzkumu klikněte na odkazy vpravo.