Timeless Mucha: Mucha to Manga—The Magic of Line (Nadčasový Mucha: od Muchy po mangu – Kouzlo linky)

Nadace Mucha s potěšením představila svou výstavu Timeless Mucha: Mucha to Manga – The Magic of Line (Nadčasový Mucha: od Muchy po mangu – Kouzlo linky), která byla k vidění od července 2019 na turné po Japonsku. Expozice připravená ve spolupráci s NTV byla dlouho očekávaným znovunahlédnutím Muchovy grafické práce a obsahovala okolo 250 prací. Zkoumala vývoj Muchova lineárního stylu a sledovala, jak tento styl znovu objevily nové generace umělců, především představitelé tzv. psychedelického umění v 60. a 70. letech nebo kreslíři japonské mangy od 70. let dodnes.

Vedle klíčových plakátů, kreseb, knižních ilustrací a designových návrhů zahrnovala výstava také artefakty z Muchovy sbírky umění – japonské tisky či tamní interpretace Muchovy tvorby z období fin de siècle. Ukázala také, jaký vliv měl Muchův odkaz na žánr psychedelického rocku ve Spojených státech i Velké Británii a na japonskou mangu od 70. let po současnost. Do expozice byla zakomponována také hudba související s vystavenými rockovými plakáty a obaly gramodesek.